Dobrodošli

na stranice trgovačkog društva Petrus park d.o.o.

Petrus park d.o.o. za komunalne usluge, ugostiteljstvo, sport i proizvodnju je trgovačko društvo čiji je jedini osnivač Općina Sveti Petar u Šumi.