Petrus park d.o.o. za komunalne usluge, ugostiteljstvo, sport i proizvodnju je trgovačko društvo čiji je jedini osnivač Općina Sveti Petar u Šumi.

Petrus park d.o.o. upravlja nekretninama u vlasništvu općine Sv. Petar u Šumi, Hrvatskom kućom kobasica i sportskim centrom Petrus arena

Pravni podaci društva:

 • PETRUS PARK d.o.o. za komunalne usluge, ugostiteljstvo, sport i proizvodnju
 • Sv. Petar u Šumi 6
 • 52404 Sv. Petar u Šumi, HR
 • OIB: 01444723328
 • MB: 5732824
 • IBAN: HR5324020061101147924
 • tel. +385 (0)52 686 444, fax. +385 (0)52 686 445
 • info@petruspark.hr
 • www.petruspark.hr
 • Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS: 130138098. Žiro račun: 2402006-1101147924, Erste Bank d.d.
 • Temeljni kapital: 2.500,00 Eura uplaćen u cijelosti. Članovi društva / osnivač: Općina Sv. Petar u Šumi